กระทรวงแรงงาน ตรวจการจ้างแรงงานประมง สกัดปัญหาค้ามนุษย์ ยกระดับไทยหนี Tier 2

กระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานต่างประเทศ  กระทรวงแรงงาน ดินแดง  กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ  กระทรวงแรงงาน สมัครงาน  กรมแรงงานจัดหางาน  กระทรวงแรงงานต่างด้าว  กระทรวงแรงงาน ที่อยู่  กระทรวงแรงงาน ภาษาอังกฤษ

กระทรวงแรงงาน

 

กระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานส่งที่ปรึกษา ปล่อยแถวทีมตรวจสภาพการจ้างแรงงานประมง สกัดปัญหาค้ามนุษย์วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานต่างประเทศ เป็นประธานกิจกรรมปล่อยแถวคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน ดินแดง

กระทรวงแรงงานต่างประเทศ

กระทรวงแรงงานต่างประเทศ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกิจกรรมปล่อยแถวคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างกระทรวงแรงงาน สมัครงาน  สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเลกระทรวงแรงงาน กรุงเทพ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ท่าเทียบเรือ สหกรณ์การประมงบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

กระทรวงแรงงาน ดินแดง

นางธิวัลรัตน์กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ“จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี ค.ศ. 2022 (2022 Tip Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ซึ่งรวบรวมรายงานกรมแรงงานจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ 

กระทรวงแรงงาน กรุงเทพ 

สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศต่าง ๆ โดยได้จัดระดับให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 ซึ่งเป็นการยกระดับขึ้นจากระดับ Tier 2 Watch List ในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งระบุว่า ในภาพรวมรัฐบาลไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลไทยยังควรต้องเฝ้าระวังการกระทำที่ผิดกฎหมายและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคประมง ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และปัญหาการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือลักลอบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว”กระทรวงแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน สมัครงาน

กระทรวงแรงงาน สมัครงาน

นางธิวัลรัตน์กล่าวด้วยว่า กระทรวงแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ที่มีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย แรงงานบังคับขัดหนี้ อันนำไปสู่ประเด็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเล เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนในวันนี้กระทรวงแรงงาน ที่อยู่ 

กรมแรงงานจัดหางาน

กรมแรงงานจัดหางาน

ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวเนื่องประมงทะเลของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแผนการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมง จำนวน 130 คนกระทรวงแรงงาน ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการตรวจตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดเพชรบุรี“ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานด้านการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และการตรวจกิจการเรือประมงตามภารกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมกันทำงานให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย และทำให้แรงงานในเรือกระทรวงแรงงาน

 

เครติด .prachachat

 

ข่าวแนนำ