สังคมธุรกิจ คัมภีร์ ต่อกรธุรกิจหลังวิกฤติโควิด นักการตลาดต้อง “เปิด-ปรับ-เปลี่ยน”

สังคมธุรกิจ   ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง   ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร   แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม  ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย   ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ   ธุรกิจเพื่อสังคม คือ   ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง   ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์

 

 

สังคมธุรกิจ  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานวันนักการตลาด ภายใต้ธีม “Thailand Marketing Day 2022 : The Game Changer” นำเสนอเรื่องราว กลยุทธ์ กรณีศึกษาการตลาดที่น่าสนใจ ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤติโควิด-19 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ฉายภาพ 2 ปีที่ผ่านมา ภาคธุรกิจ นักการตลาดเผชิญสารพันอุปสรรครุมเร้า ตั้งแต่โควิดระบาด เล่นงานการค้าขายหนักหนาสาหัสมาก ถัดมาสงครามรัสเซีย-ยูเครน เขย่าโลก จุดชนวนให้เกิดความไม่สงบกระจายสู่หลายภูมิภาค

 

สังคมธุรกิจ

 

ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร

สงครามสร้างความสูญเสียเลวร้าย แต่ซ้ำร้ายด้านธุรกิจคือ ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร  “ราคาพลังงานพุ่ง” อาหาร วัตถุดิบการผลิตสินค้าแพง ภาวะ “เงินเฟ้อสูง” มาเยือน ทำให้“ดอกเบี้ย” ปรับตัวสูงขึ้น สุดท้ายลามเศรษฐกิจให้ชะลอตัว สถานการณ์ต่างๆไร้จุดจบและยากคาดเดา แต่สิ่งที่นักการตลาดรู้ได้คือการเดินหน้าต่อ เรียนรู้ และปรับตัวสู้ สร้างการเติบโตไปด้วยกัน “The Game Chager สิ่งที่นักการตลาดต้องทำคือ เปิด ปรับ เปลี่ยน เป็นสิ่งสำคัญมาก”

แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม

สำหรับ Game Chager หรือจุดเปลี่ยน ที่จะนำไปสู่การทำธุรกิจการตลาดที่แข็งแรง แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม มี 4P ประกอบด้วย 1.Perspective Changer จุดเปลี่ยนการเปิดมุมมอง ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ พลิกความคิด เพื่อพิชิตโลกธุรกิจ 2.Practice Changer จุดเปลี่ยนด้านวิธีการ ออกจากเส้นทางเดิมๆ เริ่มเดินทิศทางใหม่ เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด

 

สังคมธุรกิจ

 

ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย

Platform Changer จุดเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี ตัวอย่างธุรกิจเพื่อสังคมในไทย นักการตลาดต้องทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่ อะไรหรือสิ่งที่ต้องระวัง หรืออะไรคือสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนในอนาคตเพื่อเจาะผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และ4.Planet Changer จุดเปลี่ยนด้านคุณค่าของธุรกิจต่อโลกและสังคม ยุคนี้ผู้บริโภคมองหาแบรนด์ที่มอบคุณค่าที่มากกว่าตัวสินค้า ธุรกิจจึงต้องหาจุดลงตัวของผลกำไรทางธุรกิจและผลลัพธ์เชิงบวกแก่โลก และสังคม

ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ

“นักการตลาดเราต้องเปิดมุมมอง ปรับวิสัยทัศน์ ธุรกิจเพื่อสังคม ต่างประเทศ เพราะเป็นจุดสูงสุดในการกำหนดทิศทางธุรกิจตั้งแต่วิชั่นองค์กร วิชั่นของแบรนด์ ฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งหลาย ตามด้วยปรับเปลี่ยนกระบวนการให้สอดคล้องกับวิชั่น เพราะสิ่งที่ทำในอดีตไม่ได้บ่งบอกความสำเร็จในอนาคต ในภาวะแบบนี้เทคโนโลยี ดาต้ามีความสำคัญเพื่อนำมาวิเคราะห์ตลาด ผู้บริโภค ธุรกิจเพื่อสังคม คือ และการทำตลาดออฟไลน์เชื่อมออนไลน์ ต่อยอดสู่ออมนิชาแนล อนาคตโลกจะมีเว็บ 3.0 เมตาเวิร์ส การใช้ IOT มากขึ้น จึงอยากให้ทุกคนกล้าที่ก้าวเปลี่ยนเพื่อไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น”

 

สังคมธุรกิจ

 

ธุรกิจเพื่อสังคม คือ

สมาคมการตลาดฯ ยังมองเทรนด์ผู้บริโภคหลังโควิด ธุรกิจเพื่อสังคม มีบริษัทอะไรบ้าง พบความต้องการ 4C ที่ให้นักการตลาดทำความเข้าใจ ดังนี้ 1.Caring ผู้บริโภคต้องการแบรนด์ที่เสนอทั้ง “ของดี” และ “คิดดี” คือสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ตรงตามใจและมาตรฐาน ขณะเดียวกัน ก็คิดดีต่อโลกและสังคมด้วย 2.Community based แบรนด์ต้องเป็น ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์ “เพื่อนที่ดี” ใน “สังคมที่ดี” สังคมธุรกิจ

 

 

ขอบคุณเครดิต  bangkokbiznews.com

ข่าวแนะนำ